Studiecentrum voor Ondernemerschap


Bart Henssen

Campus: Brussel

Adres:Warmoesberg 26, 1000 Brussel

Lokaal: E.4210

Telefoon: 02-609 88 06

E-mail:bart.henssen@odisee.be

Studiegebied: Bedrijfskunde

Bart Henssen is doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen en docent-onderzoeker aan de Odisee Hogeschool waar hij vakken doceert in het domein van HRM en onderzoeksmethodologie. Hij is tevens verantwoordelijke onderzoek van het studiegebied Handelswetenschappen & Bedrijfskunde en verbonden als onderzoeksmedewerker aan het Studiecentrum voor Ondernemerschap Odisee.